طراحی و برند سازی

طراحی "برند تجاری"

JUNE_3_small-company-branding-1-2
What-is-branding
  • ارائه طرح های نوآورانه وهنری متناسب با شرکت و محصول شما
  • تغییر و بهبود برند و طرح و شکل بسته بندی فعلی
  • ارائه طراحی و متدهای جدید بسته بندی
  • ارائه طرح های متنوع مارکتینگ و طراحی هدایای تبلیغاتی