قطعات یدکی

قطعات یدکی

spare-parts-t
spareparts

تامین قطعات یدکی مورد اطمینان برای فعالیت و کارکرد روان و بدون مشکل کارخانه ضروری می باشد.
در حالی که ما  نگهداری قطعات ضروری را در محل کارخانه به شما توصیه مینماییم، بدیهی است که برخی از قطعات مورد نیاز شما ممکن است در انبارشما موجود نباشد.

افپرام قادر به تامین قطعات برای تمام دستگاه های شما در مدت کوتاه میباشد، از جمله برای  آن دسته از دستگاه هایی که ممکن است از جای دیگری خریداری شده باشد.